Általános Szerződési Feltételek

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya a www.artroflex.hu címen elérhető webáruházra (a továbbiakban: Webáruház), és a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

2. A Szolgáltató

A Webáruház tulajdonosa a Natura Vital Help Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.; adószám: 24283371-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-164343; telefonszám: +36-70-675-5664; e-mail cím: artroflex.plus@vitalhelp.hu; továbbiakban: Natura Vital Help). A megadott cím a Natura Vital Help üzletitevékenysége végzésének helye. A vásárlók és az oldal egyéb látogatóinak adatait a Natura Vital Help kezeli, az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

3. A fogyasztó

Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki Webáruházban vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó vagy fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya

A Natura Vital Help a www.artroflex.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A Webáruházon keresztül a Natura Vital Help az Artroflex Plus nevű készítményt forgalmazza, amely egy ízületregeneráló és karbantartó készítmény. Szedése ízületi kopások, és gyulladások eseténjavasolt. Az Artroflex minden kapszulája 450 mg 100%-ig tiszta, II-es típusú kollagénpeptidet, 13,3 mg C-vitamint, és 1 mg kurkumint tartalmaz. Az Artroflex Plus semmilyen mellékhatást nem vált ki szedése során. Az Artroflex Plus nem minősül gyógyszernek, így gyógyításra nem alkalmas. A termékről részletesebb tájékoztató elérhető a Webáruház főoldalán.

5. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, a szerződés létrejötte

A weboldalt bárki látogathatja, a vásárlás viszont csak akkor lehetséges, ha a felhasználó megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím).

Vásárolni cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A Natura Vital Help-et a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a felhasználó köteles viselni. A vásárlást követően a Natura Vital Help felveszi a kapcsolatot a felhasználóval e-mailben vagy telefonon, és amennyiben a felhasználó megerősíti vásárlási szándékát, a felek között a szerződés létrejön. Amennyiben a Natura Vital Help a fogyasztót nem keresi meg a vásárlási szándék megerősítése végett, a szerződés nem jön létre.

A Natura Vital Help által értékesített termékek felhasználó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

A Natura Vital Help teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Natura Vital Help részére megfizette.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Natura Vital Help rendszere archiválja.

A szerződés nyelve magyar.

6. A megvásárolt áru ellenértéke

A Natura Vital Help a megvásárolható termékek vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás a terméknél nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez esetleg kapcsolódó egyéb termékek vételárát.

A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelynek mértékét a Natura Vital Help minden esetben külön feltünteti. A megvásárolt termék ellenértékét a felhasználó átvételt követően (utánvéttel) fizeti meg az áru kiszállítását végző személynek.

A Natura Vital Help számlát a fizetést követően, e-mailben küld a felhasználó részére.

7. Szállítás

A Natura Vital Help a terméket minden esetben futárszolgálat útján juttatja el a felhasználónak, a felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat tevékenységére az adott futárszolgálat szerződési feltételei vonatkoznak, a Natura Vital Help a futárszolgálat tevékenységéért felelősséget nem vállal.

A Natura Vital Help nem tehető felelőssé azért, ha a termék kiszállítása azért nem lehetséges, mert a futárszolgálat a felhasználót a megadott címen nem találja.

Szállítási módok és díjak:

MPL kézbesítés:
Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 1555 Ft
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 2555,-
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 3555,-
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 6555,-

GLS kézbesítés:
GLS csomagautomata: 990,-Ft + 500,-Ft utánvét díj, összesen 1490,-Ft
GLS csomagpont: 990,-Ft + 500,-Ft utánvét díj, összesen 1490,-Ft
GLS házhozszállítás: 1490,-Ft + 500,-Ft utánvét díj, összesen 1990,-Ft

A szállítási idő mind a GLS mind az MPL kézbesítés esetén 1-2 munkanap. A szállítási idő a rendelés feldolgozásától számítódik. A rendelés feldolgozása a rendelés leadásától számítva 2-3 munkanap, esetleges készlethiány esetén maximum 10 munkanapot vehet igénybe.

8. Szállítási, számlázási cím

A Natura Vital Help a terméket a felhasználó által megadott címre küldi. Amennyiben a felhasználó eltérő címre kéri a kiszállítást, ezt a vásárlás "megjegyzés" rovatában, valamint a vásárlás megerősítésekor jelezheti. A szállítási cím akkor módosul, ha a Natura Vital Help a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

A Natura Vital Help a számlát a felhasználó által megadott névre és címre állítja ki. Amennyiben a felhasználó eltérő névre és címre kéri a számlát, ezt a vásárlás "megjegyzés" rovatában, valamint a vásárlás megerősítésekor jelezheti. A számlázási cím akkor módosul, ha a Natura Vital Help a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

9. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

A Natura Vital Help mindent megtesz azért, hogy a termék rendelkezésre álljon. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy a vásárlás folyamatos, és a raktárkészlet nincs elektronikus módon nyilvántartva, előfordulhat, hogy a termék a vásárláskor nem áll rendelkezésre. Amennyiben a Natura Vital Help a szállítást a fenti 7. pontban meghatározott határidőben nem tudja vállalni, erről a felhasználót tájékoztatja. A felhasználó ebben az esetben elállhat a vásárlástól.

Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a Natura Vital Help a szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül a szerződéstől elállhat.

10. A fogyasztó elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát termék átvételétől, több termékrendelése esetén az utoljára átvett termék átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó a hivatkozott kormányrendelet alapján nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Mivel az Artroflex Plus termék a felbontást követően nem használható fel más által, a felbontott termék esetében az elállási jog nem gyakorolható! A fogyasztó a felbontott termék esetében is élhet a Natura Vital Help garanciájával (lásd alább).

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével is gyakorolhatja. Amennyiben nem a csatolt nyilatkozatot használja, a fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Natura Vital Help köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Natura Vital Help haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén a Natura Vital Help a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Natura Vital Help a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Natura Vital Help nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Natura Vital Help mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Natura Vital Help-et a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Natura Vital Help-nek vagy a Natura Vital Help által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Natura Vital Help vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A terméket bontatlan csomagolással kell visszaküldeni (visszaadni) A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Natura Vital Help vállalta e költség viselését.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

FONTOS: A NATURA VITAL HELP A JOGSZABÁLYBAN BIZTOSÍTOTT ELÁLLÁSI JOGNÁL SZÉLESEBB KÖRŰ GARANCIÁT VÁLLAL A TERMÉKRE. A FOGYASZTÓNAK MINDENESETBEN JELEZNIE KELL, HOGY A JELEN PONT SZERINTI ELÁLLÁSI JOGÁT GYAKOROLJA, VAGY A NATURA VITAL HELP ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁVAL KÍVÁN ÉLNI!

Lényeges különbségek a Natura Vital Help által nyújtott garancia és az elállási jog között:

- Az elállási jog a termék átvételétől számított 14 napig, a garancia megrendeléstől számított 65 napig érvényes;

- Az elállási jog esetén a terméket bontatlan csomagolásban kell visszaküldeni, a garancia esetén a termék visszaküldése nem szükséges, a garancia így értelemszerűen felbontott termék esetében is gyakorolható;

- Az elállási jog esetén a fogyasztó visszakapja a termék kiszállításával kapcsolatos költséget is (a visszaküldés költsége ugyanakkor a fogyasztót terheli), garancia esetén a kiszállításával kapcsolatos költség nem kerül visszafizetésre.

11. A fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés, békéltető testület

Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételekből, a Webáruházban történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a Natura Vital Help-pel szemben, a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken érvényesítheti. Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Natura Vital Help székhelyére címzett postai levélben, a 2. pontban megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a Natura Vital Help székhelyén közölheti. A Natura Vital Help a panaszokat minden esetben írásban válaszolja meg, postai vagy elektronikus levélben.

A fogyasztó jogosult arra, hogy a Pest Megyei Békéltető Testülethez forduljon (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; www.panaszrendezes.hu).

A fogyasztó szavatossági jogairól szóló tájékoztató itt olvasható.

12. Felhasználó felelőssége

A felhasználó nem jogosult a megvásárolt terméket továbbértékesíteni. A termék a Natura Vital Help szellemi alkotása, a felhasználó nem jogosult azt megbontani, összetevőit közzétenni, a terméket reprodukálni, vagy másnak ebben segítséget nyújtani.